دیزاین هویت سازمانیکارگزاری بورس مفید و زیر مجموعه‌ها


مسئلهکارگزاری مفید بزرگ‌ترین کارگزار بورس ایران است، برای توسعه بازارش تصمیم گرفته بود هویت بصری خود را به‌روز کند.


راه‌حل
در بورس گاو سمبل رشد بازار و خرس سمبل سقوط بورس است. هیچ شرکت بورسی در ایران از گاو برای لوگوی خود استفاده نکرده بودند. ما گاو را از آن کارگزاری مفید کردیم.


لوگو دیزاینر: تورج صابری‌وند
طراح لوگوتایپ: رضا بختیاری‌فرد
طراح گرافیک: نیلوفر شریفی، دانیال یاوری
مدیر پروژه: میثم خیرخواه، مدیر توسعه کارگزاری بورس مفید
Mofid Securities


PROBLEM
Mofid securities is the greatest stockbroker company in Iran and was determined to update its visual identity in order to expand its market.

SOLUTIONIn stock market Cow is the symbol for a developing market and bear is the symbol of a failed market. No stockbroker company in Iran had ever used cow as their logo. 
برندها و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی «کارگزاری مفید»