نشان نشست بین‌المللی خوارزمیسفارش‌دهنده:سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
شرکت: گروه توسعه بین‌المللی توسعه پایدار /  پاییز ۱۳۹۳

جشنواره بین‌المللی خوارزمی كه به نوعی به عنوان نوبل ایرانی شناخته می‌شود و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (به عنوان معاونت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) متولی برگزاری آن است، در ٢٧ سال گذشته جایگاهی رفیع در ایران و منطقه داشته و مراسم اهدای جوایز جشنواره، هر ساله با حضور رئیس محترم جمهور برگزار گردیده است.در سال جاری، این رویداد علمــــــی فاخــر با اولین نشست بین‌المللی خــــوارزمی -که با حضور آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی و داخلی، همچون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان نظام پزشکی کشور و ... همراه شده است- ابهتی مضاعف خواهد داشت.
Kharazmi Forum

PROBLEM: [Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi is one of the greatest scientific minds of the medieval period and a most important Muslim mathematician]
Kharazmi International Festival has held the “Kharazmi Forum” since 2014 with collaboration of SDS (Sustainable Development Strategy- International Group). An Iranian yet modern visual identity was required in order to communicate with international audience.


SOLUTION: The starting points was to do a thorough research on the life of Kharazmi and the symbols he had invented in the world of mathematics.