​درخواست پروپوزال
پیش از تدوین پروپوزال، لازم است جلسه‌ای تحت عنوان بریف ​مقدماتی برگزار شود. جلسه بریف مقدماتی به مدت یک ساعت با حضور یک یا دو نفر از کمپانی در دفتر دیزاین‌وند برگزار می‌شود. در این جلسه در خصوص وضعیت فعلی کمپانی، چالش‌هایی که با آن روبروست، وضعیت مطلوب و چشم اندازی که کمپانی دارد گفت و شنود می‌شود.
پس از این جلسه، فرآیند باید در کمپانی انجام شود تا وضعیت فعلی را به وضعیت مطلوب برساند تعریف خواهد شد. این فرآیند به تفکیک فازی و با جزئیات هر فاز و برآوردهای زمانی و مالی خواهد بود.


برای درخواست پروپوزال لطفا اطلاعات تماس‌تان را به آدرس info @ designvand.com با عنوان «درخواست پروپوزال» ایمیل کنید تا برای جلسه بریف هماهنگی شود.جلسه مشاوره

اگر در کمپانی شما اطلاعات کاملی از چیستی و چگونگی پروژه‌های برندینگ و دیزاین وجود ندارد، یا چالش‌هایی در پروژه‌های برندینگ و دیزاین در کمپانی وجود دارد، یا اگر اطمینان ندارید که یک پروژه‌ی برندینگ و دیزاین می‌تواند به رفع چالش‌های کمپانی کمک کند یا سوال‌های دیگری از این است دارید و نیاز به جلسه‌ای مشاوره‌ای دارید، لطفا اطلاعات تماس‌تان را به آدرس info @ designvand.com با عنوان «جلسه مشاوره» ایمیل کنید تا برای تشکیل جلسه‌ای هماهنگی شود.

      
Let’s Work Together
START A PROJECT, SCHEDULE A PHONE CALL, OR JUST SAY HELLO.


As a Client
info @ designvand.comAs a teammate
team  @  designvand.com
Urgent call
0098  21  8865 4828
0098  21  8865 4829

Postal address
#12, No. 19, Next to the Sepidar Alley,
Arian Allry, Jordan Ave, Tehran-Iran


Social Media


Designvand  Linked-in
Saberivand Linked-in

Designvand  Instagram
Saberivand Instagram