تصویرسازی‌های کتاب «از یابنده تقاضا می‌شود...»

چهار فصل از روابط انسانی


  • شعر، حمید جعفری
  • طرح، تورج‌صابری‌وند
  • با مقدمه هادی حیدری و مازیار زند
  • انتشارات ایده